Magdalenka, Konieczna
630 000 PLN
Działka (Budowlana) na sprzedaż , 1 800 m2
350 PLN /m2
Powierzchnia
1 800 m2

Dane nieruchomości:

Numer oferty: 278383
Powierzchnia: 1 800 m2
Cena za m2: 350 PLN
Cena: 630 000 PLN

Opis nieruchomości:

Leśno-ogrodowa, działka o powierzchni 1800 m2 w północnej części Magdalenki.
Prostokąt o wymiarach 42 na 37 m z możliwym wjazdem od ul.Koniecznej lub ul. Polanki.
W ulicy Koniecznej i odległości 50 m dostępne media: prąd, gaz, woda, kanalizacja.
Istnieje możliwość zakupu sąsiednich działek o powierzchni 1800 m2.
Dostępne wszystkie dokumenty potrzebne do nabycia 1 lub 2 działek.
Zapraszamy z wizytą terenową po wcześniejszym umówieniu terminu.
1) maksymalna intensywność zabudowy netto na poziomie 0,2,
2) minimalna powierzchnię działki wielkości 1800 m2, z tolerancją do 10%.
3) maksymalny procent zabudowy - 20%,
4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 75%,
5) minimalna szerokość frontu działek budowlanych - 25 m.
2. Dopuszcza się realizację na jednej działce budowlanej najwyżej jednego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.
3. Rysunek planu wskazuje linie zabudowy, przy czym nieprzekraczalne linie zabudowy dla
budynków mieszkalnych dotyczą również zabudowy jej towarzyszącej, w tym garaży.
W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy terenów oznaczonych symbolem MNe ustala
się:
1) wysokość budynków - do dwóch kondygnacji w tym poddasze użytkowe, przy
zachowaniu łącznej maksymalnej wysokości budynku od obecnego poziomu
terenu do kalenicy - 10,0 m;
2) nakaz stosowania spadzistych dachów, o kącie nachylenia połaci do 45°;
3) szerokość elewacji frontowej budynków w granicach: 10 m - 20 m.

Skontaktuj się z agentem :
Cezary Brzoski

Telefon : 538533833

biuro@nieruchomoscimagdalenka.pl


Lokalizacja: